Publikováno pomocí Dokumentů Google
Ztráty a nálezy (publikováno na web)
Automatická aktualizace po každých 5 minutách

Nalezeno v Rakousech u Turnova 24.9. - 28.9.2021

Kontakt: Dvořák Pavel, tel: 604503604 hanousek@hanousek.com

Nalezeno na letním táboře 10.7. - 20.7.2021

Kontakt: Badinová Petra, tel: 732443315 petra.badin@gmail.com


Další nálezy na táboře:

Kontakt: Štarmanová Alžběta: 739 771 535,

starmanova.alzbeta@gmail.com