Hanousek a spol. - Tábory a akce pro děti

Plánované akce

Hanousek a spol. na Facebooku

Hanousek na Facebooku

Dokumenty spolku

Změna právní formy (z občanského sdružení na spolek)

V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) od 1. 1. 2014 došlo k transformaci občanských sdružení do spolků (§ 3045 odst. 1 NOZ). Občanská sdružení vzniklá do účinnosti NOZ byla povinna do 2 let od nabytí účinnosti NOZ změnit právní formu ve svém názvu (zapsaný spolek, z. s.) a do 3 let od nabytí účinnosti NOZ uvést v soulad s kogentními ustanoveními NOZ všechny své vnitřní předpisy. Občanské sdružení Hanousek a spol. tak učinilo a změnilo svůj název a stanovy. Nově tak neseme jméno Hanousek a spol., z.s. Tato změna však nic nemění na našem dosavadním fungování a naší činnosti.

Stanovy

Výroční zprávy

Realizované projekty

 

Hanousek a spol., z.s., Praha 8 - hanousek@hanousek.com - 604 503 604, 284 684 981

správce webu Martin Žaloudek, grafika Roman Novotný