Hanousek a spol. - Tábory a akce pro děti

Plánované akce

  • Zálesácký srub Alberta

    31. 5. - 2. 6. 2019
  • Letní dětský tábor

    13. - 28. 7. 2019
  • Chatový tábor Rakousy

    27. - 29. 9. 2019

Kontakty

Hanousek a spol., z.s.
Ing. Pavel Dvořák
Kaňkovského 1239
18200, Praha 8
Česká republika+420 604 503 604
+420 284 684 981

Hanousek a spol. na Facebooku

Hanousek na Facebooku

Dokumenty spolku

Změna právní formy (z občanského sdružení na spolek)

V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) od 1. 1. 2014 došlo k transformaci občanských sdružení do spolků (§ 3045 odst. 1 NOZ). Občanská sdružení vzniklá do účinnosti NOZ byla povinna do 2 let od nabytí účinnosti NOZ změnit právní formu ve svém názvu (zapsaný spolek, z. s.) a do 3 let od nabytí účinnosti NOZ uvést v soulad s kogentními ustanoveními NOZ všechny své vnitřní předpisy. Občanské sdružení Hanousek a spol. tak učinilo a změnilo svůj název a stanovy. Nově tak neseme jméno Hanousek a spol., z.s. Tato změna však nic nemění na našem dosavadním fungování a naší činnosti.

Stanovy

Výroční zprávy

Realizované projekty

 
code © Martin Žaloudek, design © Roman Novotný